UPPFÖRANDEKOD

Karnag AB:s uppförandekod har skapats för att understryka vilka principer Karnag AB använder i sin relation med anställda, affärspartners och övriga intressenter.

Läs mer om vår Uppförandekod.

Our "Code of Conduct" in english.